đất nước chiến lược khoáng sản

Phê duyệt Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là cơ bản hoàn thành công tác điều tra địa chất, đánh giá các khoáng sản chiến lược, quan trọng phần đất liền; điều tra địa chất, khoáng sản vùng biển ven bờ, hải đảo; phát hiện, …

Tầm nhìn chiến lược trong khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản …

Tài nguyên khoáng sản biển Việt Nam phong phú và đa dạng, vì vậy trong thời kỳ hội nhập, đây là một động lực quan trọng đưa đất nước phát triển, mở ra nhiều khả năng mới cho sự phát triển địa chất biển nước ta. Vai trò và lợi ích quốc gia thu được từ nguồn tài nguyên khoáng sản biển rất lớn ...

Quản lý tài nguyên thiên nhiên – Wikipedia tiếng Việt

Quản lý tài nguyên thiên nhiên là việc quản lý các nguồn lực tự nhiên như đất,nước, thực vật, động vật và tập trung chủ yếu về các tác động đến chất lượng cuộc sống cho cả thế hệ hiện tại và tương lai. Quản lý tài nguyên thiên nhiên đưa ra các kế hoạch, các phương hướng chiến lược cụ thể ...

Chiến lược khoáng sản

Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là định hướng quan trọng để vừa sử dụng hiệu quả tài nguyên, đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế - …

10 năm thực hiện Luật Khoáng sản

Triển khai đánh giá tác động chính sách, quy định của Luật Khoáng sản sau 10 năm thực hiện, rà soát các vấn đề vướng mắc phát sinh trên thực tiễn để xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Khoáng sản nhằm thống nhất nội dung quản lý Nhà nước về địa chất, khoáng ...

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ xây dựng chiến lược khoáng sản

(TN&MT) - Sáng 22/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam để nghe tình hình thực hiện nhiệm vụ lập Báo cáo tổng kết thực hiện "Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" và xây dựng Chiến lược khoáng ...

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề cương Chiến lược địa chất, khoáng sản …

Đất đai; Khoáng sản; Tài nguyên nước; Biển đảo; Môi trường. ... nhiệm vụ Tổng kết Luật Khoáng sản 2010 và xây dựng Chiến lược khoáng sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Tổng cục triển khai từ năm 2020 và 2021, đến nay cơ bản đã hoàn thành, cần ...

Xây dựng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng

Đến nay, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã xây dựng kế hoạch và phân công Vụ Địa chất xây dựng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tiến tới trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào cuối ...

Tài nguyên Khoáng sản Việt Nam – Cổng thông tin Địa môi trường

Khoáng sản là loại tài nguyên không tái tạo được và có số lượng hạn chế trong lòng đất do đó cần có chiến lược quản lý bảo vệ khai thác để sử dụng hợp lý tiết kiệm và có hiệu quả phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế …

Quyết định số 2427/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Phê …

a) Khoáng sản là tài nguyên không tái tạo, thuộc tài sản quan trọng của quốc gia phải được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả nhằm đáp ứng …

Định hướng mới trong chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng

Công tác khai thác khoáng sản đã gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh - quốc phòng, công nghiệp khai khoáng nước ta đã chuyển từ phát triển theo "bề rộng" dần chuyển sang "chiều sâu". "Mặc dù đạt được những kết quả đáng kể, tuy nhiên, sau 10 ...

ĐỊA CHẤT

Đề xuất tên gọi mới là Luật Địa chất và Khoáng sản; hài hòa giữa quản lý địa chất và khoáng sản; đảm bảo lợi ích của Nhà nước - nhà đầu tư và người dân địa phương nơi có khoáng sản; gìn giữ khoáng sản cho tương lai…. Đó …

Học tập Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính …

Tài nguyên khoáng sản nước ta là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội đất nước, phải được điều tra, thăm dò, đánh giá đúng trữ lượng và có chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sử dụng hiệu quả, góp phần vào tăng trưởng chung và bền vững của nền ...

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết về định hướng chiến lược

(TN&MT) - Chiều 21/10, tại Hà Nội, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai việc thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên hợp lý, bền vững – CRD …

Đẩy mạnh điều tra cơ bản địa chất khoáng sản trên đất liền, dưới biển; sớm đánh giá được tiềm năng tài nguyên các loại khoáng sản chiến lược, khoáng sản mới; thăm dò một số loại khoáng sản chiến lược quan trọng; rà soát đánh giá tác động của biến đổi ...

Nghị quyết 10-NQ/TW 2022 chiến lược địa chất khoáng sản và …

Nghị quyết 10-NQ/TW năm 2022 về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành ... xã hội của đất nước, vừa là nguồn dự …

Công nghiệp khoáng sản cần phát triển có định hướng và theo …

Ngành công nghiệp khoáng sản cần phát triển có định hướng và theo quy hoạch chung của quốc gia. Do đó, công tác quy hoạch khoáng sản là nhiệm vụ cấp thiết. Sáng nay (28/7), Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử ...

Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng …

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là cơ bản hoàn thành công tác điều tra địa chất, đánh giá các khoáng sản chiến lược, quan trọng phần đất liền; điều tra địa chất, …

Quyết định 2427/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược khoáng sản đến …

Quyết định 2427/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ... có hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển bền vững kinh tế - …

Quyết định 2427/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược khoáng sản đến …

- Xây dựng quy hoạch khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản và phù hợp với định hướng của Chiến lược; khoanh định các khu vực dự trữ khoáng sản …

Nghị quyết 10: Quản chặt địa chất khoáng sản trên đất liền, trên …

Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trong đó đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục các hạn chế, bất cập sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số ...

Quyết định số 2427/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược

Quyết định số 2427/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ... hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển bền vững kinh tế - xã hội ...

Vụ buôn bán ngầm đất hiếm: Phải ngăn 'chảy máu' khoáng sản chiến lược

Đường dây ngầm buôn bán đất hiếm - Kỳ 4: Cuộc đua khai thác đất hiếm của những 'ông trùm'. Buôn bán ngầm đất hiếm - Kỳ 3: Những cuộc ngã giá bạc tỉ. Mấy năm gần đây xuất hiện nhiều ông trùm, bà trùm có khả năng môi …

Quyết định số 432/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược

Thực hiện công tác điều tra, khai thác khoáng sản theo chiến lược, quy hoạch khoáng sản đã được phê duyệt. Tăng cường đầu tư cho công tác điều tra cơ bản; ứng dụng công nghệ thăm dò, khai thác khoáng sản tiên tiến.

Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng …

Hình thành nền công nghiệp khai khoáng, chế biến khoáng sản tiên tiến. Mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành 85% diện tích lập bản đồ địa chất, khoáng sản tỷ lệ …

Cụ thể hóa Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến

Ngày 22 tháng 12 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 2427/QĐ-TTg về Phê duyệt Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, việc thực hiện Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được triển khai trên ...

Quản lý tài nguyên khoáng sản để thúc đẩy

Nghị quyết số 02/NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là cơ sở quan trọng để ngành công nghiệp khai khoáng phát triển bền vững, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030:

Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030: Điều tra chuyên sâu, đánh giá tổng thể địa chất, khoáng sản. (TN&MT) - Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 22/12/2011 (Chiến lược số 2427 ...

Nhiều ý kiến góp ý cho Chiến lược địa chất, khoáng sản và công …

Tại cuộc họp, các thành viên của Ban soạn thảo đã góp ý cho dự thảo Tờ trình về việc phê duyệt Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cũng như dự thảo Quyết định phê duyệt Chiến lược này. Ông Phạm Tân ...

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về định hướng chiến lược khoáng sản

Tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về định hướng chiến lược khoáng sản. (TN&MT) - Chiều 13/8, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì họp trực tuyến với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị liên quan về báo cáo tổng kết 10 năm thực ...