đai khai thác đã qua sử dụng

Khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển

Thời gian qua, các bộ, ngành và địa phương có biển đã nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và BVMT biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045… đã đạt được ...

Chính sách, pháp luật về đất đai còn nhiều hạn chế, bất cập, …

Nguồn lực đất đai được khai thác, sử dụng hiệu quả hơn . Đánh giá về tình hình, Nghị quyết 18-NQ/TW nêu rõ: Sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, chính sách, pháp luật về đất đai đã có nhiều đổi mới, đáp ứng ...

Khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước

Khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước. Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1622/QĐ-TTg. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu quy hoạch ngành quốc gia đầu tiên được lập ...

04 vấn đề phải biết khi nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

a. Hồ sơ nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng: - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đóng dấu của doanh nghiệp (Bản sao). Trường hợp nhập khẩu theo ủy thác thì phải có văn bản ủy thác nhập khẩu; - Giấy xác nhận của nhà sản xuất máy móc, thiết bị về ...

Khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế nhanh, …

Khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Những đột phá quan trọng trong chính sách đất đai thời gian gần đây đã mang lại …

Khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế nhanh, …

Những đột phá quan trọng trong chính sách đất đai thời gian gần đây đã mang lại những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xã hội, đặc biệt trong nông nghiệp, nông thôn. Công tác quy hoạch, kế hoạch gắn kết tốt hơn với khai thác sử dụng đất, phát triển bền vững, bảo vệ môi ...

Khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu đất đai

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định về xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi …

Nghị định 73/2017/NĐ-CP quản lý khai thác sử dụng thông tin dữ …

Xây dựng, ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; Quy chế khai thác và sử dụng Cơ sở …

Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên đất trong xu hướng công …

Thực trạng áp dụng kết quả đánh giá đất, đánh giá tiềm năng đất đai thời gian vừa qua đã mang lại hiệu quả to lớn, đặc biệt trong việc khai thác, sử dụng hợp lý, bền vững tài nguyên đất nông nghiệp (đất trồng …

Bảo đảm tính hiệu quả, khả thi khai thác, sử dụng đất đai

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Hữu Dũng cho biết, sau gần 10 năm tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý đất đai đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ, khả …

Nghị quyết 18-NQ/TW 2022 về đổi mới, hoàn thiện thể chế quản lý và sử

I-TÌNH HÌNH Sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, chính sách, pháp luật về đất đai đã có nhiều đổi mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn, từng bước tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý và sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Quản lý tài nguyên thiên nhiên – Wikipedia tiếng Việt

Quản lý tài nguyên thiên nhiên đưa ra các kế hoạch, các phương hướng chiến lược cụ thể, các biện pháp quy hoạch và cùng với đó là các chế tài phù hợp, nghiêm khắc nhằm giúp cho công việc khai thác và sử dụng và tái tạo tài …

Mức độ khai thác đất chưa sử dụng để đưa vào sử dụng khá lớn

TTTĐ - Theo lãnh đạo Cục Kiểm soát, quản lý và sử dụng đất đai (Tổng cục Quản lý đất đai) qua kết quả kiểm kê năm 2019 cho thấy, mức độ khai thác đất chưa sử dụng để đưa vào sử dụng cho các mục đích phát triển kinh tế - …

Vấn đề khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai ở Việt Nam hiện nay

Khai thác NLTC từ đất đai là hoạt động sử dụng các biện pháp, cách thức, công cụ nhằm thu được NLTC từ đất đai, khai thác NLTC từ đất đai là kênh góp phần bổ sung nguồn thu quan trọng cho NSNN, đồng thời góp phần quan trọng vào việc nâng cao khả năng đầu tư, xây ...

Tạo thuận lợi, công bằng cho doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng và khai

Theo Phó Thủ tướng, mọi doanh nghiệp, không phân biệt quy mô, loại hình, đều cần tiếp cận đất đai, khai thác, sử dụng nguồn lực đất đai cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. "Vậy dự thảo luật đã tạo điều kiện thuận …

Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu đất đai được số hóa

Dữ liệu đất đai của thành phố dần dần được số hóa từ năm 2013, khi UBND thành phố phê duyệt dự án Tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2018, định hướng …

Vài nét về hệ thống tổ chức bộ máy quản lý đất đai ở Việt Nam

Quản lý, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên quốc gia, nhất là đất đai trên cơ sở đổi mới hệ thống tổ chức bộ máy, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, cải cách hành chính để đáp ứng nhu cầu phát triển, hài hòa lợi ích của quốc gia, người dân và doanh nghiệp được Đại hội ...

Thừa Thiên

Thời gian qua, tỉnh đã tổ chức triển khai các nội dung nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đai, huy động tốt nhất nguồn lực từ đất đai phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc …

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8, bài số 29: Chính sách khai thác thuộc

B. Khai thác than và kim loại. C. Chế biến gỗ và xay xát gạo. D. Khai thác điện, nước. Câu 5. Tính đến năm 1902 thực dân Pháp đã chiếm bao nhiêu đất đai của nhân dân Bắc Kì? A. 180000 hécta. B. 181000 hécta. C. 182000 hécta. D. 183000 hécta. Câu 6.

Hàng loạt sai phạm trong quản lý đất đai, khai thác khoáng sản …

Đáng chú ý, TTCP cũng cho biết, năm 2017, Bộ TN-MT đã có Kết luận thanh tra xung quanh việc quản lý, sử dụng đất đai tại dự án khai thác, chế biến khoáng sản Núi Pháo do Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản …

Đẩy nhanh việc đưa vào khai thác, sử dụng đất của các dự án …

Khoản 3 Điều 49 Luật Đất đai 2013 quy định: "Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau …

Quản lý đất đai, khai thác khoáng sản hiệu quả

Thời gian qua, tình trạng sử dụng lãng phí đất đai, khai thác cát bừa bãi, xây dựng sai phép… trên địa bàn thành phố còn xảy ra. Tại nhiều quận vẫn còn những khu đất "vàng", vị trí đắc địa được quây rào, mặc cho cỏ dại mọc suốt nhiều năm.

Khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai

Khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai. Tại kỳ họp thứ 11 khóa 15, HÐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; dự án chuyển mục đích trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020. Tuy nhiên, bên cạnh việc thông ...

Vấn đề khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai ở Việt Nam hiện nay

Các hình thức khai thác NLTC từ đất đai bao gồm: Thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thu thuế từ sử dụng đất; góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng …

Thực trạng khai thác sử dụng đất

Thực trạng khai thác sử dụng tài nguyên đất đai ở Việt Nam.-Việt Nam có diện tích tự nhiên là 330,2 km2, xếp thứ 59 trên tổng số 200 nước trên Thế giới, thuộc quy mô diện tích trung bình.

Tiềm lực đất đai chưa được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả

VOV.VN - Tiềm lực đất đai hiện nay vẫn chưa được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững, chưa được khai thác và phát huy đầy đủ để trở thành nguồn nội lực …

(DOC) Bai tieu luan | Thanh Kiều Phạm Thị

Bai tieu luan. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÍ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TIỂU LUẬN MÔN HỌC CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI Đề tài: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG XÂY DỰNG, VẬN HÀNH, KHAI THÁC VÀ CHIA SẺ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI TẠI ...

(PDF) THỰC TRẠNG KHAI THÁC NGUỒN THU TÀI CHÍNH TỪ ĐẤT ĐAI …

Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp thu thập và xử lý số liệu liên quan đến các khoản thu tài chính từ đất đai trong giai đoạn 2015 - 2018 để làm rõ các ...

Khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai

Khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai. Trong hơn 20 năm qua, thành phố Đà Nẵng là một trong số ít địa phương của cả nước có giải pháp khai thác nguồn lực đất đai để đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị …

Quyền sử dụng đất là gì? Đặc điểm, phân loại và bản chất?

3. Bản chất pháp lý về quyền sử dụng đất: Quyền sử dụng đất đai là quyền khai thác các thuộc tính có ích của đất đai để phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh …